De Schuldeiserscoalitie bestaat uit een groep van primaire schuldeisers die als gemeenschappelijk streven heeft om particuliere klanten die slecht of niet kunnen betalen, proactief te helpen.

Het doel van de Schuldeiserscoalitie is om:
– probleemschulden bij klanten helpen te voorkomen;
– betalingsachterstanden van klanten te helpen oplossen.

De coalitie werkt met elkaar samen en wisselt kennis uit om een gezond betaalgedrag bij klanten mogelijk te maken en te bevorderen. Daarbij laat zij zich versterken door kennispartners. Gemiddeld komen de deelnemers 4 keer per jaar bij elkaar terwijl er op de achtergrond in werkgroepen aan diverse thema’s wordt gewerkt.

Probleemschulden
In Nederland worstelen 700.000 huishoudens met problematische schulden. Dat zijn schulden die niet binnen 3 jaar terug te betalen zijn. Dan zijn er nog 800.000 huishoudens die het risico lopen op probleemschulden. De gemiddelde schuld bedraagt 42.900 euro, verdeeld over gemiddeld 14 verschillende schuldeisers. Een groot deel van deze schulden bestaat uit boetes, incasso- en deurwaarderskosten.

Coalitieleden

De Schuldeiserscoalitie wordt gevormd door primaire schuldeisers (bedrijven) die het gedachtegoed en het manifest willen en kunnen naleven. Dit zijn bedrijven die producten of diensten aanbieden voor particuliere klanten en waar klanten een betalingsachterstand kunnen oplopen. Alleen primaire schuldeisers die het ethisch manifest tekenen, zijn lid van de coalitie.

De coalitie wordt op dit moment gevormd door a.s.r., Achmea, Aegon, BNP Paribas, bol.com, Brabant Water, CZ, Eigen Haard, Elbuco, Essent, Greenchoice, KPN, Menzis, Nationale-Nederlanden, NHG, Obvion, Rabobank, Rochdale, T-mobile, Universiteit van Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam, Vattenfall, VodafoneZiggo en Ymere.

Kennispartners zijn partijen, organisaties en/of personen die kennis en advies inbrengen op een of meerdere punten van het ethisch manifest zonder dat zij handelen vanuit een commercieel oogpunt.

Ketenverantwoordelijkheid

De Schuldeiserscoalitie richt haar activiteiten op de primaire schuldeisers. Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders acteren in opdracht van de primaire schuldeiser. Daarom worden de incassobureaus en deurwaarders als ketenpartners gezien; niet als coalitiepartner. Ketenpartners ondertekenen het manifest als onderdeel van de incassoprocedure van hun opdrachtgever

Meedoen

Moeite met betalen of financiële hulp nodig? Neem dan rechtstreeks contact op met de schuldeiser of zoek hulp via uw gemeente, www.komuitjeschuld.nl of www.geldfit.nl.

Interesse om aan te sluiten? Neem dan contact met ons op.