Inmiddels houdt het coronavirus de samenleving al een flinke tijd in de greep. Veel initiatieven zijn opgestart door bedrijven en burgers om hulp te bieden daar waar de hulp nodig is. Ook in deze tijd waarin mensen onzeker zijn over onder andere het behoud van hun inkomsten willen de leden van de Schuldeiserscoalitie hun steentje bijdragen.

De leden van de Schuldeiserscoalitie houden dan ook nog meer rekening dan normaal met financieel kwetsbaren in deze tijden van crisis. Gezien de diversiteit van de aangesloten schuldeisers geeft ieder daar op zijn eigen manier invulling aan.

Wij roepen iedereen op die nu betalingsproblemen heeft, of in de nabije toekomst betalingsproblemen verwacht, direct contact op te nemen met de betreffende schuldeiser. Wacht niet. Samen kan vaak in overleg een regeling getroffen worden.

Daarnaast verwijzen wij graag naar de volgende telefoonnummers of websites waar meer informatie te vinden is:

  • Algemene vragen over het coronavirus? Neem dan contact op via 0800-1351
  • Zakelijke vragen over het coronavirus of betalingsproblemen? Kijk dan op mkbdoorgaan.nl of neem contact op met KvK via 0800-2117 of www.kvk.nl/corona
  • Het Gemeenteloket
  • www.geldfit.nl

Vroegsignalering en aanpak probleemschulden

De Schuldeiserscoalitie is een groep bedrijven die zich inzet om klanten die slecht of niet kunnen betalen, proactief te helpen. Het doel van de Schuldeiserscoalitie is om probleemschulden bij klanten helpen te voorkomen en om betalingsachterstanden van klanten te helpen oplossen.

Ethisch manifest

De Schuldeisersoalitie heeft een ethisch manifest opgesteld met 10 regels. Langs deze meetlat wil de coalitie eraan bijdragen dat betalingsachterstanden bij klanten kunnen worden opgelost en voorkomen dat er financiële problemen ontstaan.

"Als we de armoede echt willen aanpakken, dan moet het gewoon anders."

Willem Los, Nationale-Nederlanden


Ambitie

De Schuldeiserscoalitie wil klanten uit de schulden helpen door als coalitie onder andere samen te werken aan collectief schuldregelen, begrijpelijke communicatie en betere doorverwijzing naar schuldhulpverlening.

In Nederland worstelen 700.000 huishoudens met problematische schulden. Dat zijn schulden die niet binnen 3 jaar terug te betalen zijn. Dan zijn er nog 800.000 huishoudens die het risico lopen op probleemschulden.