Over ons

Schuldeiserscoalitie
Het bedrijfsleven kan een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van armoede door probleemschulden. Delta Lloyd Foundation heeft met zorgverzekeraar CZ het initiatief genomen om samen met andere schuldeisers aan oplossingen te werken voor het groeiende probleem van betalingsachterstanden en schulden. Dat doen we door met elkaar samen te werken en kennis uit te wisselen om een gezond betaalgedrag bij klanten mogelijk te maken en te bevorderen.

Probleemschulden
In Nederland worstelen 700.000 huishoudens met problematische schulden. Dat zijn schulden die niet binnen 3 jaar terug te betalen zijn. Dan zijn er nog 800.000 huishoudens die het risico lopen op probleemschulden. De gemiddelde schuld bedraagt 42.900 euro, verdeeld over gemiddeld 14 verschillende schuldeisers. Een groot deel van deze schulden bestaat uit boetes, incasso- en deurwaarderskosten.

Coalitieleden

1. Primaire schuldeisers

Bedrijven die producten en diensten aanbieden voor particuliere klanten en waar klanten een betalingsachterstand kunnen oplopen, kunnen meedoen aan de coalitie. Zij zijn verantwoordelijk voor een goede dienstverlening aan hun klanten. Zij willen voorkomen dat hun klanten betalingsproblemen krijgen en zij willen hun klanten met betalingsproblemen helpen om erger te voorkomen. Alleen primaire schuldeisers die het ethisch manifest tekenen, zijn lid van de coalitie.

De coalitie wordt nu gevormd door ABN Amro Verzekeringen, Achmea, Aegon, a.s.r., Brabant Water, CZ, De Key, Delta Lloyd, Eigen Haard, Elbuco, Eneco, Essent, KPN, Menzis, Nuon, Obvion, OHRA, Rochdale, Universiteit van Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam, VodafoneZiggo, Santander en Ymere.

2. Kennispartners

Partijen, organisaties en bedrijven die kennis en advies inbrengen in de coalitie zijn kennispartners van de coalitie.

De coalitie wordt nu ondersteund door de Hogeschool van Amsterdam, Klantenservice Federatie, Nobel, Stichting Lezen & Schrijven en Zuidweg & Partners.

Ketenverantwoordelijkheid

De schuldeiserscoalitie richt haar activiteiten op de primaire schuldeisers. Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders acteren in opdracht van de primaire schuldeiser. Dat is hun klant. Daarom worden de incassobureaus en deurwaarders als ketenpartners gezien; niet als coalitiepartner. Ketenpartners ondertekenen het manifest als onderdeel van de incassoprocedure van hun opdrachtgever

Meedoen

Interesse om aan te sluiten? Bekijk ons ethisch manifest en neem contact op met Nienke van Dijk via schuldeiserscoalitie@deltalloyd.nl